Pravidla

Amenorix.eu
Rules

§1.0 Všeobecné pravidla serveru

 • §1.0.1 - Registrací na našem serveru/webu potvrzujete přečtení a odsouhlasení pravidel a zavazujete se je dodržovat.

 • §1.0.3 - Reklama na server je zakázaná v jakékoliv podobě.

 • §1.0.4 - Zákaz napodobovaní nicků členů Admin týmu a pokoušení se připojit na účet někoho z administrátorů.

 • §1.0.5 - Každý hráč je zodpovědný za svůj nick.Heslo nikomu nesdělujte.

 • §1.0.6 - Nelhat adminům ani ostatním členům Admin týmu.

 • §1.0.8 - Nepožadujte admin team o změnu herního času, počasí, ranku, gamemode, darování věcí.

 • §1.0.10 - Máte právo se obrátit na vedení serveru, pokud si myslíte, že jste byli neprávem potrestáni.

 • §1.0.11 - Pokud vidíte jiného hráče porušovat pravidla, máte možnost se obrátit na vedení.

 • §1.0.12 - Máte právo si stěžovat na vedení, pokud Vás nebo jiné hráče svým přístupem nějak poškodil.

 • §1.0.14 - Pokud hráč s koupenou hrou zjistí, že někdo se na jeho účet přihlásil, má právo požádat o zrušení předchozího účtu a registraci na svůj nick.

 • §1.0.14 - Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu pravidel v případě nutnosti.

§1.1 Pravidla chatu

 • §1.1.1 - Zákaz spamu. Pod spamem se rozumí opakování stejného nebo nepatrně změněného textu nebo znaků jdoucích po sobě.

 • §1.1.2 - Chovejte se slušně.Nenadávejte, neurážejte, nedělejte naschválnosti druhým hráčům a vyvarujte se neslušným slovům.

 • §1.1.3 - Jakýkoliv projev rasové nesnášenlivosti, náklonnosti k extremistickým skupinám nebo sexuální narážky a návrhy se přísně trestá! Nezapomínejte, že na našem serveru hrají i neplnoletí hráči a třeba tomu přizpůsobit i Vaše vyjadřování.

 • §1.1.4 - Jakékoliv verbální i neverbální chování ve hře nesmí být v rozporu se zákony České nebo Slovenské republiky!

§1.2 Pravidla pro stavění nebo těžbu

 • §1.2.1 - Hráč je povinný si zamykat svůj majetek pomocí zlaté lopaty v inventáři. Admin Team v případě, že jakákoliv uzamykatelná věc nebyla zabezpečena, nenahrazuje škodu.

 • §1.2.8 - Je zakázané stavět nesmyslné stavby ve vzduchu nebo na úzkých pilířích. Tohle pravidlo se netýká různých speciálních staveb typu letadlo, balón, rozhledna, atd.

 • §1.2.9 - Je zakázané stavět nesmyslné stavby na vodě a pod vodou. Tohle pravidlo se netýká různých speciálních staveb typu loď, molo, ponorka, atd.

 • §1.2.10 - V přírodě je zakázané úmyslně poškozovat krajinu rozlíváním vody, lávy, či jinak.

 • §1.2.12 - Stavět můžete kdekoliv, avšak bez souhlasu sousedů nesmíte blíže než 50 bloků od nich. Za sousedy se považuje jakákoliv stavba jiného hráče.

  §1.3 Pravidla plateb

 • §1.3.1 - Platba za jakýkoliv Rank/Klíč je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru.

 • §1.3.2 - Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu výhod pro vylepšení provozu serveru.

 • §1.3.3 - Vrácení Ranku/Klíče není možná v žádném případě, příspěvky jsou vloženy do serveru a není možná jejich refundace.

 • §1.3.4 - Platba za jakýkoliv Rank/Klíč je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru.

§1.4 Ostatní pravidla

 • §1.4.1 - Zákaz používání hacků, modů nebo cheatů, které Vás zvýhodňují oproti ostatním hráčům! (xray, flyhack, speedhack, atd.).

 • §1.4.3 - Zákaz využívání mobů, tnt nebo pastí k ničení cizího majetku nebo zabíjení jiných hráčů.

 • §1.4.4 - Zabíjet hráče je povolené pouze v dohodnutém PVP souboji.

 • §1.4.5 - Zákaz využívání jakýchkoliv bugů ve hře. V případě, že nějaký bug objevíte, jste povinný ho oznámit členům admin teamu. Žádné stavění nad stropem Netheru, množení věcí, apod. (oznámení buď ve hře nebo formou tiketu).

 • §1.4.6 - Hráč nesmí svou hrou ohrozit výkon či samotný chod serveru. Např. nadměrným chovem zvěře, NPC postav, více než 100 mobů v xp/drop farmě, používáním RS obvodů atd. - max. limit je pro zvěř a NPC postavy 80 ks

 • §1.4.7 - Zákaz provozování hazardních her na serveru.